Doel van de beweegprogramma’s
Het doel van de beweegprogramma's is het stimuleren van beweging bij iemand met een chronische aandoening en het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Elk beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met een specifieke chronische aandoening.

Opbouw van het programma
Het beweegprogramma bestaat uit 2x per week een uur trainen en informeren in samenwerking met andere disciplines bijv. diëtiste, apotheker, longverpleegkundige en diabetesverpleegkundige. Tijdens de informatiebijeenkomsten zal u uitleg krijgen over de aandoening, de trainingsprincipes, richtlijnen voor gezonde voeding, trainingseffecten en voorwaarden om te kunnen trainen. Het beweegprogramma duurt een vaste periode en is afhankelijk van het soort beweegprogramma . Deze periode wordt afgesloten met een evaluatiesessie. Na deze evaluatie wordt er een advies beweegadvies gegeven.

Op dit moment draaien de volgende beweegprogramma’s:
• COPD
• Diabetes

 

  • 1
  • 2
  • 3