Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit water, als er stagnatie in het lymfesysteem optreedt zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht. Hierdoor kunnen oedemen ontstaan. Deze kunnen zichtbaar en niet-zichtbaar zijn. Zo’n stagnatie kan optreden door ziekte, een operatie of stress. Dit kan dan behandeld worden door manuele lymfdrainage ad modum Vodder , eventueel in combinatie met Lymftaping.

Voor meer informatie: www.mldv.nl